همکاری با یوشیتا

پیشنهاد ترجمه، تالیف کتاب

چنانچه کتابی (ترجمه یا تالیف) در اختیار دارید و می‌خواهید آن را با یوشیتا به انتشار برسانید بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

جذب مترجم

در صورتی که تمایل دارید به عنوان مترجم با یوشیتا همکاری کنید بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید و فرم مربوطه را پر کنید.

تولید محتوا

در صورتی که تمایل دارید به عنوان تولید کننده محتوا با یوشیتا همکاری کنید بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کرده و فرم مربوطه را با اشاره به تخصص خود پر کنید.