چطور یک طرح کسب و کار بنویسیم
چطور یک طرح کسب و کار بنویسیم

چطور یک طرح کسب و کار بنویسیم

موجود در انبار

  • نویسنده : الکس جنادینیک
  • مترجم : مرجان شمیل شوشتری
  • نشر : یوشیتا

۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار